nl -> parts cleaners -> carberto -> vervuilde producten
Vervuilde producten:

Het hoeft geen betoog dat de wetgeving inzake vervuil(en)de steeds strenger en ingewikkelder wordt.

Zo worden de verplichtingen inzake chemische afvalstoffen o.a. vastgesteld in:

  • Wet milieubeheer
  • Wet bodembescherming;
  • Wet verontreiniging;
  • Wet oppervlakte wateren;
  • Verscheidene gemeentelijke en provinciale verordeningen;

Inbreuken op deze wetten en verordeningen kan zware gevolgen hebben zoals bevel tot sluiting, dwangsommen en/of gevangenisstraffen.

Carberto kan u met het ‘100% service en garantie’-systeem hiertegen indekken.

Het zelf aanbieden van chemisch afval aan een onafhankelijk erkend inzamel en/of verwerkingsbedrijf kan zware kosten met zich brengen. Er wordt al snel ca. 0,75 cte ( ex BTW ) gerekend per kg aangeleverd afval.

Carberto introduceerde echter reeds decennia geleden het ‘100% service en garantie’-systeem.

Zo vervult Carberto in uw plaats o.a. de meldingsplicht die in de verschillende wetgevingen werd uitgewerkt. Deze meldingsplicht maakt de wet milieubeheer controleerbaar en wordt opgelegd aan de vervuiler. De ermee gepaard gaande ingewikkelde en omslachtige formulierenstroom, wordt u volledig uit handen genomen en door Carberto compleet vervuld. Alle ermee gepaard gaande procedures, handelingen en kosten komen voor de klanten van Carberto dan ook te vervallen.

Het ‘100% service en garantie’-systeem van carberto staat garant voor een degelijke en vlotte afhandeling van al deze taken. U krijgt van Carberto de nodige vrachtbrieven en milieudocumenten opdat alles perfect in orde is en waarop u bij eventuele controles kan terugvallen. Deze documenten staven dat u volgens de voorgeschreven regels en wetgevingen heeft gehandeld.

LET WEL:

Wij rekenen met een gemiddelde analyse van de vervuilde reinigingsmiddelen, Indien u stoffen toevoegt die er niet in thuis horen, moeten wij in het slechtste geval de vervuilde reinigingsmiddelen weigeren. In andere gevallen zal er een meerkost aangerekend worden, die ook wij opgelegd krijgen van de eindverwerker van de afvalstoffen.

Elke ophaling wordt afzonderlijk gecontroleerd op inhoud zowel qua hoeveelheid als qua samenstelling. Door toevoeging van vreemde stoffen loopt u altijd het risico dat de vloeistof niet meer normaal te verwerken valt wat zal resulteren in verhoogde verwerkingskosten. Dit blijft uiteraard uw verantwoordelijkheid. U werkt, samen met Carberto, mee aan een efficiënte afvalverwerking door geen vreemde producten toe te voegen.

 
 
 
United Innovators bvba-sprl
Terploeg 58
B-3980 Tessenderlo

Tel.: +32 13 67 55 50
Fax.: +32 13 67 55 49