nl -> parts cleaners -> carberto -> service en garantie
100% service en garantie:

Carberto draagt zijn klanten al meer dan 30 jaar in zijn hart.
Hieruit is het befaamde ‘100% service en garantie’-systeem ontstaan.

Het ‘100% service en garantie’-systeem is enig in zijn soort. Velen hebben geprobeerd het na te bootsen maar niemand is er ooit in geslaagd.

Het 100% service en garantie' systeem houdt in dat bij elke omwisseling van de ontvetters (1 x 200 l of 2 x 60 l) Carberto het volgende voor zijn rekening neemt:

  • De oude vaten, mits lekkagevrij, worden retour genomen;
  • De gehele milieuadministratie inzake de vervuilde reinigingsmiddelen wordt verzorgd.
  • Het transport van de vervuilde reinigingsmiddelen word verzorgd. Ingevolge een beschikking van de Minister van de VROM, is Carberto immers opgenomen in de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen ( VIHB ) onder nummer NB500669VIXX
  • De gehele installatie wordt nagekeken en onderdelen, waar nodig, worden gratis vervangen;
  • Het personeel krijgt de nodige instructies in eigen huis;
  • Alles wordt franco huis geleverd;
  • De nieuwe parts cleaner wordt degelijk geïnstalleerd;

Voor alle duidelijkheid, de '100% service en garantie' is enkel geldig voor klanten die minimaal 1 x per jaar 1 x 200 l of 2 x 60 l ontvetter afnemen.

Voor klanten die niet onder de 100% service en garantie regeling vallen, worden de losse onderdelen en verzendkosten in rekening gebracht.

 
 
 
United Innovators bvba-sprl
Terploeg 58
B-3980 Tessenderlo

Tel.: +32 13 67 55 50
Fax.: +32 13 67 55 49