:

Alle grijze en zwarte huishoudelijke afvalwaters die niet via een rioleringsstelsel kunnen geloosd worden, dienen gezuiverd te worden door middel van een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater).

De dimensionering van deze installaties wordt bepaald op basis van het aantal I.E. ( Inwoners Equivalent ) en door de graad van zuiverheid van het geloosde water, opgelegd door de overheid.

Onze gešttesteerde installaties, in diverse materialen en dimensioneringen, zijn dan ook ontworpen om te voldoen aan de meest recent geldende lozingsnormen.