:

Vervuild afvalwater zal bij doorsijpeling in de bodem heel wat saneringswerken en -kosten veroorzaken.

De bodem een afdoende bescherming bieden tegen deze insijpeling is dus de boodschap.

Afhankelijk van de aard van mogelijke vervuiling van het oppervlaktewater bieden wij een oplossing aan door toepassing van diverse soorten beschermingsfolie of kleimatten, vloeistofdichte betonnen boordstenen -tegels en -afvoergoten, specifieke afdichtingskit.