Birco Aqua Afwatersystemen:

Of het nu gaat om het afwateren van straten, pleinen, drukbereden industrieterreinen en opritten of terrassen en platte daken, BIRCO heeft voor u de meest uiteenlopende gootsystemen. Behalve verschillende breedtes en vlakke versies heeft BIRCO een groot programma aan zinkputten en afdekkingen.

Voor gebieden als voetgangerszones, pleinen en opritten. Met de vele voordelen van een zwaar belastbare goot.

Hoogbelastbare goten in vele breedtes met talrijke afdekkingsvarianten.

Het gootsysteem voor terreinen met extreem hoge bealstbaarheid.

Eenvoudige montagetechniek en zonder sichtbare betonkanten voor privé buitenaanleg, garageopritten en tuingebieden.

Afwateringssysteem van 100% recycled kunststof voor privé-toepassingen.

Voor alle inzetplaatsen waarbij om vormgevingsredenen "onzichtbare" integratie in en lijnafwatering vereist wordt.

De spoorafwatering zorgt voor snelle opname en afvoer van oppervlaktewater bij spoorrails.

Voor meer informatie over deze systemen klikt u hier.