:

De zorg voor ons leefmilieu heeft bijgedragen tot de bewustwording dat we ons bedrijfsafvalwater gezuiverd dienen te lozen. De door de overheid gestelde eisen aan de kwaliteit van dit lozingswater zijn dan ook talrijk.

olieafscheiders

Voor afvalwaters, vervuild met koolwaterstoffen of met dierlijke- en/of plantaardige vetten, biedt ons gamma afscheiders en slibvangputten dť oplossing.

Onze gešttesteerde kwaliteitsafscheiders, in diverse materialen en dimensioneringen, zijn dan ook ontworpen om te voldoen aan de meest recent geldende normen.