:

Zoals u op kan merken, is de site stevig onder handen genomen. Ze ziet er niet alleen moderner uit, maar is veel uitgebreider dan de vorige versies.
Zo zijn tal van producten, die vroeger niet aanwezig waren, nu ook opgenomen.

Graag hadden we er wel op gewezen dat deze site vooral bedoeld is voor de professionele gebruiker. Daarom zal de particulier en/of eindgebruiker zich mogelijk niet echt thuis voelen.
Wij verontschuldigen ons daarvoor maar wensen te benadrukken dat het toch de bedoeling is om de professionele gebruiker van dienst te zijn.