: =5 && strlen($_POST['body'])>10 && strlen($_POST['naam'])>5 && strlen($_POST['tel']>8) && preg_match_all("/^\w+[\+\.\w-]*@([\w-]+\.)*\w+[\w-]*\.([a-z]{2,4}|\d+)$/i", $_POST['mailfrom'], $patternMatches)) { $text = "Naam: ". $_POST['naam'] . "\nTel: " . $_POST['tel'] . "\n\n"; $text = $text . str_replace("\n.", "\n..", $_POST['body']); $text = wordwrap($text, 70); if (@mail($mailto, $subject, $text, "From: <$mailfrom>\n"."Reply-To: <$mailfrom>\n") ) { /* logmailtofile($mailto, $subject, $text, $mailfrom,"../newsflash/contactbackupfile.txt");*/ logmailtofile($mailto, $subject, $text, $mailfrom, $relpath.$taal."/newsflash/contactbackupfile.txt"); $_POST['naam']=""; $_POST['tel']=""; $_POST['mailfrom']=""; $_POST['subject']=""; $_POST['body']=""; $Algemeen=""; $Bestellingen=""; $Facturatie=""; $Boekhouding=""; $Klachten=""; $Webmaster=""; echo "

Your request has been sent.


"; } else echo("

Your request hasnot been sent. Please try again.


"); } else { echo("

Your request hasnot been sent. Please fill in all the fields.


"); /* kleine controle om te zien of alle velden goed zijn ingevuld, zodat we kunnen laten zien onderaan wat er niet correct is. */ /* dit zijn dezelfde regels als boven bij het versturen van de mail */ if(preg_match_all("/^\w+[\+\.\w-]*@([\w-]+\.)*\w+[\w-]*\.([a-z]{2,4}|\d+)$/i", $_POST['mailfrom'], $patternMatches)) $emailnietgoed=""; else $emailnietgoed="class=\"red\""; if (strlen($_POST['subject'])>=5) $subjectnietgoed=""; else $subjectnietgoed="class=\"red\""; if (strlen($_POST['body'])>10) $bodynietgoed=""; else $bodynietgoed="class=\"red\""; if (strlen($_POST['naam'])>5) $naamnietgoed=""; else $naamnietgoed="class=\"red\""; if (strlen($_POST['tel']>8)) $telnietgoed=""; else $telnietgoed="class=\"red\""; } } ?>

I would like information about...

About
>Name *
>Phone *
>E-mailaddress *
>Subject *
>Message *

* obligatory fields